Yhdistyksen tarkoitus on edistää Joroisselän ja siihen liittyvien vesialueiden puhtautta ja vesi-  ja ranta-alueiden luonnon monimuotoisuutta sekä  lisätä tietoisuutta näiden vesialueiden tilasta.

Joroisselkään laskee vesiä Välijoen-Sysmänjärven, Kanavan-Kolmanjoen sekä Enojoen-Kolkonjoen valuma-alueilta, joille vettä virtaa paljon kauempaakin. Vedet purkautuvat edelleen Haapaselälle Puomilansalmen ja Hyviänsalmen kautta. Yhdistyksen toiminta ei siis rajoitu pelkästään Joroisselän ympärille, vaan tavoitteena on yhdistää voimia laajemmaltakin alueelta.

Näillä sivuilla haluamme jakaa tietoa, herättää kiinnostusta ja aktivoida keskustelua vesiensuojelusta. Kertokaa siis kokemuksia, tehkää ehdotuksia ja heittäkää ideoita jotka vievät asiaa eteenpäin!